Skład Komendy Hufca ZHP Żyrardów

Komendant Hufca hm. Beata Marzeda-Przybysz

Zastępca Komendanta Hufca hm. Marcin Trzmiel Skarbnik Hufca hm. Robert Konarski Członek Komendy Hufca phm. Karol Skoneczny Członek Komendy Hufca pwd. Joanna Gach Członek Komendy Hufca phm. Grzegorz Rutkowski Członek Komendy Hufca pwd. Damian Stegienko Członek Komendy Hufca pwd. Dariusz Pajdowski

Komisja Stopni Instruktorskich Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski
  • hm. Katarzyna Obłękowska
  • hm. Włodzimierz Graczyk
  • hm. Robert Konarski

  • hm. Halina Szlaga
  • hm. Joanna Przybysz
  • pdw. Ewelina Trzmiel
  • hm. Marek Opaliński
  • hm. Ewa Kotowska
  • hm. Krystyna Sztark-Maciejewska