Skład Komendy Hufca ZHP Żyrardów

Komendant Hufca hm. Beata Marzeda-Przybysz

Zastępca Komendanta Hufca hm. Marcin Trzmiel
Skarbnik Hufca hm. Robert Konarski
Członek Komendy Hufca phm. Karol Skoneczny
Członek Komendy Hufca pwd. Joanna Gach
Członek Komendy Hufca phm. Grzegorz Rutkowski
Członek Komendy Hufca pwd. Damian Stegienko
Członek Komendy Hufca pwd. Dariusz Pajdowski

Komisja Stopni Instruktorskich
Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski
  • hm. Katarzyna Obłękowska
  • hm. Włodzimierz Graczyk
  • hm. Robert Konarski

  • hm. Halina Szlaga
  • hm. Joanna Przybysz
  • pdw. Ewelina Trzmiel
  • hm. Marek Opaliński
  • hm. Ewa Kotowska
  • hm. Krystyna Sztark-Maciejewska