O nas

Związek Harcerstwa Polskiego stwarza możliwość do wszechstronnego rozwoju dla dzieci i młodzieży z terenu całej Polski.

Już dziś także i Państwa dziecko może dołączyć do naszej organizacji!

 

ZHP to nie tylko organizacja dzieci i młodzieży, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględniamy w aktualnych i nowoczesnych programach działania gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży. Wartości te tworzą kodeks postępowania oraz kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji, w budowanych indywidualnie próbach na kolejne – harcerskie i instruktorskie – stopnie.

W każdej drużynie i gromadzie budowany jest program działania mający na celu realizację postawionych sobie wspólnie celów wychowawczych. Jest realizowany głównie przez zdobywanie zuchowych i harcerskich sprawności, znaków służb, uprawnień państwowych, realizację zadań zespołowych i projektów.
Nasza aktywność wynika z misji Związku Harcerstwa Polskiego, którą jest „wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań”.

 

Wychowanie w ZHP, mające ponad 100-letnią historię, odbywa się w czterech pionach:
· zuchy (6-10 lat)
· harcerki i harcerze (11-13 lat)
· harcerki i harcerze starsi (14–16 lat)
· wędrowniczki i wędrownicy (16-25 lat)
w podstawowych jednostkach organizacyjnych, czyli w GROMADACH i DRUŻYNACH. Jednostki te samodzielnie realizują zadania wychowawcze, a wspierane są przez wspólnotę jaką tworzą SZCZEPY harcerskie. HUFIEC harcerski obejmuje z kolei kilka szczepów, działających na terenie Żyrardowa.

Podstawą formą działania gromad i drużyn są ZBIÓRKI harcerskie – odbywają się ona zazwyczaj raz w tygodniu.

Wykaz  drużyn i gromad wraz z odnośnikami do szczepów, znajdziecie Państwo w zakładce Hufcowe Jednostki. Informacja o szczepie zawiera wykaz drużyn, e-mail kontaktowy, nazwisko komendanta, który udzieli Państwu wszelkich informacji.

Gdy będą już Państwo przekonani, że warto wysłać swoje dziecko do gromady lub drużyny, to zachęcamy do częstych rozmów z DRUŻYNOWYM. Jest  to osoba prowadząca daną jednostkę i odpowiednio przeszkolona do pełnienia tej funkcji. Drużynowemu pomaga zazwyczaj PRZYBOCZNY.   Razem odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania, przekażą Wam do wypełnienia ZGODĘ na udział dziecka w zbiórkach, poinformują o SKŁADKACH oraz pomogą skompletować MUNDUR dla Waszej pociechy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Ważną wiadomością dla tych z Państwa, którzy chcieliby wspomóc naszą działalność będzie to, że Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku. Po raz kolejny, rozliczając swój podatek za rok poprzedni, możecie Państwo przeznaczyć ten 1% na rzecz Hufca Żyrardów. Będziemy wdzięczni za każdą, najmniejszą nawet kwotę.