Rozkaz L 10/2016

Związek Harcerstwa Polskiego                                          Żyrardów,30.12.2016 r.

Komendant Hufca Żyrardów

im.Harcerzy Młodego Lasu

 

 

 

Rozkaz  L 10/ 2016

 

Druhny i Druhowie

 

 

10.Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa.

10.1.Podaję do wiadomości, że z dniem 21 grudnia 2016 roku , zgodnie z § 24 lit.4

Statutu ZHP ustało członkostwo w ZHP druhen i druhów:

 

Sebastiana Rylskiego

Pawła Mikołaja Łowickiego

Mikołaja Sobola

Pawła Rusinka

Jakuba Lutomskiego

Tomasza Jerzego Badowskiego

Adrianny Kostrzewa

Macieja Nodzaka

Dawida Gliszczyńskiego

Kamili Godlewskiej

Emanuela Rusinka

Dawida Bondarew

Kacpra Stefańskiego

Krzysztofa Adamiaka

Ameli Ewy Beczek

 

Informuje, że osobie, której członkostwo ustało w związku z nieopłaceniem podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie, przywraca się członkostwo z zachowaniem posiadanych odznak organizacyjnych i stopni oraz ciągłości stażu, jeżeli w przeciągu trzech miesięcy wpłaci zaległe i bieżące składki zgodnie z dotychczasowym przydziałem służbowym. Po tym terminie stosuje się przepisy właściwe dla osób, których członkostwo ustało na skutek skreślenia z listy członków ZHP.

 

 

                                                                                    Czuwaj

                                                              hm.Beata Marzęda-Przybysz

 

Post Author: Robert Konarski