Rozkaz L 10/2016

Związek Harcerstwa Polskiego                                          Żyrardów,30.12.2016 r. Komendant Hufca Żyrardów im.Harcerzy Młodego Lasu       Rozkaz  L 10/ 2016   Druhny i Druhowie     10.Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa. 10.1.Podaję do wiadomości, że z dniem 21 grudnia 2016 roku , zgodnie z § 24 lit.4 Statutu ZHP ustało członkostwo w ZHP druhen i druhów:   Sebastiana Rylskiego Pawła Mikołaja Łowickiego Mikołaja Sobola Pawła Rusinka Jakuba Lutomskiego Tomasza Jerzego Badowskiego Adrianny Kostrzewa Macieja Nodzaka Dawida Gliszczyńskiego Kamili Godlewskiej Emanuela Rusinka Dawida Bondarew Kacpra Stefańskiego Krzysztofa Adamiaka Ameli Ewy Beczek   Informuje, że osobie, której członkostwo ustało w związku z nieopłaceniem podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie, przywraca się członkostwo z zachowaniem posiadanych odznak organizacyjnych i stopni oraz ciągłości stażu, jeżeli w przeciągu trzech miesięcy wpłaci zaległe i bieżące składki zgodnie z dotychczasowym przydziałem służbowym. Po tym terminie stosuje się przepisy właściwe dla osób, których członkostwo ustało na skutek skreślenia z listy członków ZHP.                                                                                         Czuwaj                                                               hm.Beata Marzęda-Przybysz  

Post Author: Robert Konarski