Rozkaz L 8/ 2016

Związek Harcerstwa Polskiego                                                          Żyrardów,15.11.2016 r.

Komendant Hufca Żyrardów

im.Harcerzy Młodego Lasu

 

 

 

Rozkaz  L 8/ 2016

 

Druhny i Druhowie

1.Zarządzenia i informacje.

1.2 Informacje.

1.2.1. Informuję, że Komenda Hufca podjęła uchwałę 3/2016 z dnia 07 listopada 2016 roku

w sprawie  rozwiązania 4 Drużyny Harcerskiej.

2.Hufiec.

2.1 Zwolnienia w komendzie hufca.

2.1. Zwalniam pwd. Marcina Skórzyńskiego z funkcji instruktora komendy hufca ds.kwatermistrzowskich.

2.2. Mianowania w komendzie hufca.

2.2.1.Mianuję  hm. Roberta Konarskiego koordynatorem WOŚP.

2.2.2.Powołuję zespół ds. promocji Hufca w składzie :

– phm. Karol Skoneczny;

– Ada Sokół;

– Natalia Motylewicz;

– Mateusz Kośmider;

2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.

2.3.1. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie :

– hm. Włodzimierz Graczyk – przewodniczący;

– hm. Halina Szlaga – członek;

– pwd. Dariusz Pajdowski- członek;

  1. Gromady, drużyny.

3.2.Zmiany organizacyjne

3.2.1. Rozwiązuję 4 Drużynę Harcerską. Członkom drużyny proponuję przydział do 316 DH.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.

3.3.1.Zwalniam Sebastiana Rylskiego z funkcji drużynowego 4 DH.

  1. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.

Udzielam pochwały

12.1.Za reprezentowanie Hufca na jubileuszowych 25 Dniach Chorągwi Mazowieckiej ZHP :

9 WDH, 76 MDH,76 MDW.

12.2.Za porządkowanie grobów zasłużonych harcerzy: 2 GZ, 77 GZ, 1 DH, 9 WDH,13 PDH,

76 MDH, 77 MDH.

12.3.Za liczny udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości :

2 GZ, 4 GZ,77GZ, 1 DH, 9 WDH,76 MDH,316 DH.

 

 

                                                                                    Czuwaj

                                                                  hm.Beata Marzęda-Przybysz

 

 

Post Author: Robert Konarski