Rozkaz L4/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                            Żyrardów 2017.04.14

Komendant Hufca Żyrardów

im.Harcerzy Młodego Lasu

 

 

Rozkaz  L 4 / 2017

 

Druhny i Druhowie

 

   Na Święta Wielkiej Nocy dla zuchów, harcerzy, instruktorów i ich rodzin, życzę radości i wszelkiej dobroci, wiosennej energii przy realizacji wszelkich pomysłów i zamierzeń. Życzę mnóstwo serdeczności i zrozumienia nie tylko przy rodzinnym stole.

 

1.Zarządzenia i informacje.

 

1.2.Informacje

1.2.1.Informuję, że Komenda Hufca podjęła uchwałę nr 3/2017 z dnia 31 marca 2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Żyrardów.

 

 

9.Przydział służbowy.

 

9.2.Zmiana przydziału służbowego.

 

9.2.1. Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Anny Rzeczkowskiej z Hufca ZHP

Żyrardów do Hufca ZHP Jaktorów.

 

9.2.2. Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Mariusza Gmurka z Hufca ZHP

Żyrardów do Hufca ZHP Jaktorów.

 

9.2.3. Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Macieja Hajduka z Hufca ZHP

Żyrardów do Hufca ZHP Jaktorów.

 

9.2.4. Informuję o zmianie przydziału służbowego pwd. Marcina Gmurka z Hufca ZHP

Żyrardów do Hufca ZHP Jaktorów.

 

9.2.5. Informuję o zmianie przydziału służbowego Łukasza Radzkiego z Hufca ZHP

Żyrardów do Hufca ZHP Jaktorów.

 

9.2.6. Informuję o zmianie przydziału służbowego Wojciecha Śliwy z Hufca ZHP

Żyrardów do Hufca ZHP Jaktorów.

 

12.Pochwały,wyróżnienia,nagrody.

 

Udzielam pochwały:

 

12.1. Za zorganizowanie I Wielkanocnego Biegu- phm Karolowi   Skonecznemu,

pwd. Damianowi Stegienko, hm Robertowi Konarskiemu.

 

12.2. Za udział w I Wielkanocnym Biegu -4 GZ,1 DH,9 WDH,13 PDH,76 MDH,76 MDW,316 DH.

 

12.3. Za udział w pogrzebie mjr. Edwarda Dębińskiego -Prezesa Armii Krajowej oddział

Żyrardów  -hm Marcinowi Trzmielowi i Szczepowi 76 Drużyn Harcerskich i Zuchowych.

 

12.4. Za remont sprzętu żeglarskiego – 9 WDH

 

  1. Inne

13.1.W związku z opłaceniem  podstawowej składki członkowskiej zgodnie z uchwałą 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25.04.2015 roku przywraca się  członkostwo w ZHP- hm Grzegorzowi Obłękowskiemu, phm Maciejowi Hajdukowi, hm Beacie Rusinowskiej, pwd Marcinowi Gmurkowi,  phm Annie Rzeczkowskiej, pwd. Joannie Gach.

 

 

                                                                                Czuwaj

                                                              hm.Beata Marzęda-Przybysz

Post Author: Robert Konarski